تندگویان در قامت یک فرزند در آخرین گفت وشنود منتشر نشده با خانم اشرف السادات مینونشان/ دانی چگونه باشد؛ از دوستان جدایی؟… ایشان در این گفت وگو، از روزهایی گفته است که جواد به او و خانواد هاش لبخند می زد و نیز از روزها و شبهایی که بغض را در گلویش نگه می داشت […]


ادامه مطلب ادامه مطلب
نویسنده : نویسنده : علیرضا  نظرات : نظرات : ۰    تاریخ : تاریخ : فروردین ۲۰, ۱۳۹۱

خانم اشرف السادات مینونشان(تندگویان) ، مادری درد کشیده، از اجّله سادات است که سالیانی دراز شاهد در بند بودن و شکنجه شدن یگانه پسرش از راه دور بوده و سرانجام نیز پیکرپاک شهید تندگویان را در آغوش کشیده است. این مادرعزیز و بزرگوار که به همراه همسرش مرحوم حاج جعفر تندگویان، چنین فرزند برومندی را […]


ادامه مطلب ادامه مطلب
نویسنده : نویسنده : علیرضا  نظرات : نظرات : ۱    تاریخ : تاریخ : فروردین ۱۸, ۱۳۹۱

تمامی حقوق برای یک شهید محفوظ می باشد .

ترجمه شده توسط ماندگار وب